ห้าสี Dorayaki (ถั่วแยมแพนเค้ก)

mame

ถั่ว 5 ชนิด (ไตแดง / กะทัดรัด / ถั่วเขียว / ถั่วแดง / ถั่วแดง สีขาว) อยู่ในถั่วซึ่งเป็นวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม แน่นอนมันให้คุณมีรสนิยมที่งดงาม